پذیرش دانشجو در مركز آموزشهای الكترونیكی دانشگاه اصفهان تنها از طریق آزمون سراسری  صورت می گیرد .

رشته های مورد پذیرش عبارتند از:


رشته های مورد پذیرش در دانشگاه مجازی اصفهان

پذیرش دانشجو در مركز آموزشهای الكترونیكی دانشگاه اصفهان تنها از طریق آزمون سراسری  صورت می گیرد .

رشته های مورد پذیرش عبارتند از:

-رشته مدیریت (MBA) در مقطع كارشناسی ارشد

-رشته مدیریت اجرایی (EMBA)در مقطع كارشناسی ارشد

- رشته علوم كتابداری و اطلاع رسانی در مقطع كارشناسی ارشد

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 مهر 1390    | توسط: مجتبی شیرخانی    | طبقه بندی: دانشگاه مجازی اصفهان، کارشناسی ارشد،     | نظرات()